Ellah
· Times read 96

Naturang Desisyon

Naturang Desisyon
Ikaw ang kapitan ng iyong sariling barko.
Natanto ko na ang buhay ay isang daanan ikaw lamang angmakakapagpilikung saan ka dadaan.
May nakapag sabi sa akin na ang mga desisyon sa buhay ay galing sa mga oportunidad na dumaraan sa atin, ito ay alinmang isangbasbas o isang problema. Ikaw lamang ang gumagabay sa iyong sariling daanan.

Kung ihalintulad natin ito sa isang libro, tayo naman ay isangmay-akda na makakapag sabi sa ating wakas. May kapangyarihan kang gawin iyon, dahil ikaw mismo sa iyong sarili nakakapag pili kung tama ba ito o hindi.

Isa itong hamon na kailangan nating madaig para hindiaabot sa puntong kailangan mong mag self destruct.

Kung may dadaan na oportunidad sa iyong buhay, wag padalos dalos.

Itanong muna ang iyong sarili. "Isa ba itong kabutihan sa akin o problema lamang ang hatid nito?"
Did you like this article?

1 0
You need an account to vote on this article. Create a new account over here
Another day to live by


Do you want to write blogs?

Create a free account to start writing blogs immediatly.

Sign up now!
Or login to your account
Login
Do you want to read blogs?

Subscribe to our newsletter to read the best blogs Nobedad has to offer.


Related articles

Comments
You need an account to comment on this article. Create a new account over here.
There are no comments yet..